Grandmother Catherine

In loving memory

Grandmother Catherine( English translate below)


Voor grootmoeder Catherine,


Op maandag  12 Maart 2012 is van ons heengegaan Catherine Attla, verhalenvertelsters van de Koyukon Athabascans. Dit nieuws heeft mij diep geraakt.  Haar lessen zullen voortleven in vele harten.. Ik ben dankbaar dat ik haar heb mogen kennen en  haar wijsheid heb mogen ontvangen.


De les die ik nu leer is dat je altijd waakzaam moet zijn in het leven..voor je het weet dwaal je af, dwaal je af van het pad die jouw ziel wil volgen.  En hierdoor mis je kostbare momenten. Als ik had geluisterd naar mijn dromen..naar dat wat ik voelde en zag...dan had ik meer tijd met Oma Catherine door kunnen brengen. Dan had ik andere keuzes gemaakt. Ik  kan daar nu niets meer aan veranderen maar deze les wel meenemen. Dagelijks maken we kleine stapjes...en juist die kleine stapjes zijn zo belangrijk. En ze bewust maken..elke keer weer... bedenk of de kleine stapjes, de kleine beslissingen die je dagelijks maakt passen bij het pad  die jij wilt volgen...of ze passen bij wie jij werkelijk wilt zijn..en als je weerstand voelt..vraag je dan af waarom... en luister er naar...de weg naar het doel toe, is net zo belangrijk als het doel zelf.


Ik zal mijn pad verder vervolgen...bewuster, en met meer aandacht.


Ik herinner me de laatste woorden van Catherine nog heel goed... ‘’I love you’’...dat zei ze toen ik afscheid van haar nam in Alaska... mooie laatste woorden om te herinneren.. Haar medicine-bag die ik heb gekregen draag ik vaak en het geeft me kracht. En dat engeltje dat ze me gaf als bescherming.........die engel is Catherine....


Hier 2 linkjes voor wie meer wil weten en horen van Catherine Attla.


http://jukebox.uaf.edu/RavenStory/htm/ca.htm


http://talkingalaska.blogspot.com/2012/03/catherine-attla.html


Een lied dat me aan Catherine en haar lessen doet denken is  ‘’ WELCOME’’ van Phill Collins..


Ik zal je missen maar weet ook dat je in mijn hart altijd bij me bent....


liefs Teekkona


 

In loving memoryFor grandmother Catherine,


On Monday, 12 March 2012 has passed away from us Catherine Attla , storyteller from the   KoyukonAthabascans . This news has deeply touched me . Her lessons will live on in many hearts..I am grateful that I have known her and   for her wisdom   that I have received .


The lesson I learn now is that you always must be vigilant in life .. before you know you wander off , you wander off the path that your soul wants to follow. And then you   miss precious moments.


If I had listened to my dreams .. to what I felt and saw ... then I had more time spend  with Grandma Catherine . Then I had  made other choices. Now I cannot change something about this but what I can do is accept this lesson.Daily we make small steps... andespecially those small steps are so important..Make them aware..every time...questionable whether these mall steps, the littledecisions you make daily to match the path that you want to follow...whether they fit with what you truly want to be.. and when you feel resistance..ask yourself why ...and listen to it ...the way to the goal,is just as important as the goal itself.


I will continue my path ... more conscious, with more and more attention.


I remember the last words of Catherine very well ... '' I love you '' ... that is what she said when I was leaving Alaska...beautiful last words to remember..Her medicine -bag that I received and I often wear gives me strength. And that angel that she gave me as protection.........that angel is Catherine…..


Here are 2 links for those who want to know more and hear from Catherine Attla .


http://jukebox.uaf.edu/RavenStory/htm/ca.htm


http://talkingalaska.blogspot.com/2012/03/catherine-attla.html


A song that remembers me about Catherine and her lessons is ‘’WELCOME’’ from Phill Collins…


I will miss you but I know that you are in my heart always with me..


love Teekkona


       

I finally got to visit her grave..in loving memory...you are an angel..''Tlaa'' Grandmother Catherine...hugs

Memorial Potlatch

Vanessa Derendoff 23.08.2012 20:41

Great website Teekkona, have a safe journey.

Joost 07.04.2012 01:13

Hej Teekkona,
Ik ontving een mailtje van je met de link naar deze tekst.

Gecondoleerd.
Mooie dingen heb je erbij geschreven.
Sterkte.

groetjes

Joost

nick 06.04.2012 21:33

Ik krijg er tranen van in m'n ogen.

Nieuwe reacties

22.08 | 15:55

Wat een droom van een verhaal. Of is het wakker worden uit een echte drrom? Het raakte me, en blijf graag op de hoogte. Op naar ons aller happy end

21.03 | 22:49

Thanks for sharing your amazing stories my darling sister! Your connectedness to nature is the result of your pure heart and soul. Keep on shining!

24.02 | 09:12

mooi, maar ja zo ben je heé

14.02 | 23:34

Ik zie dat jullie processen wel heel erg diep gaan....