Bioscoop

Copyright video is by: Global oneness project.

Link to youtube channel:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79II_eXKoWo#at=136

I do not own the rights of this video

 

www.globalonenessproject.com

 

THE RIGHT TO BE ME ..prachtige woorden...ja, wij hebben het recht om onszelf te zijn..soms is dat niet altijd makkelijk..soms wordt je niet geacepteerd...mischien zelfs uitgelachen, nagestaard... maar is het eigenlijk erg? Kun je niet beter worden uitgelachen om wie je bent, dan geaccepteerd worden om wie je niet bent.. uitgelachen worden, nagestaard worden..je valt wel op, je kan het ook positief zien..mischien ben je wel een inspiratie voor degenen die ook meer zichzelf zouden willen zijn...En lachen wij ook niet vaak omdat we niet weten hoe we met de situatie om moeten gaan..raakt die persoon mischien een deel in onszelf, iets van wat we herkennen maar niet willen zien..of niet durven zien.. Mischien is goed om je af te vragen waarom je iemand raar vind, er stom bij vind lopen...is het zo erg??? Is het belangrijk wat de ander draagt of hoe hij of zij eruit ziet? Ben jij wat je aan de buitenkant laat zien?? Zeg jij wat je werkelijk vind?Wie ben jij eigenlijk? 

 

 Allemaal vragen die vaak door mijn hoofd zijn gegaan. Jeetje, wat een worsteling is het geweest om mijn belletjes om mijn voeten te durven dragen...Ik werd veel uitgelachen, mensen gingen kerstliedjes zingen..erg onzeker werd ik er altijd van. Nu durf ik ze te dragen, en ook nu zie ik dat vele mensen ervan genieten..dat ze blij worden van de belletjes..en ja, ook word ik nog vaak genoeg uitgelachen.....en het is okey om mensen aan het lachen te maken;-)

 maar ik vind het niet meer erg... ik vind ze leuk, en dat is waar het om gaat. Doe wat jij leuk vind, draag de kleding waar jij je goed in voelt.....

Soms is het nodig om je een beetje aan te passen, daar komen we nog niet onderuit... maar wat ik heb geleerd is dat aanpassen iets anders is dan jezelf  veranderen...Daarin schuilt een groot verschil...Je hoeft jezelf niet te veranderen, we hebben allemaal het recht om onszelf te zijn....En juist het feit dat we vaak zo anders zijn, hoe mooi is dat...we kunnen zoveel van elkaar leren...

 

Ook heb ik geleerd dat je mensen kunt ‘’verliezen’’ wanneer je er voor kiest om helemaal jouw weg te gaan, je eigen pad te volgen... Dat doet pijn en is niet makkelijk..maar laatst is mij een les geleerd, uiteindelijk zul je elkaar in dit aardse leven toch ‘’verliezen’’, dat kan nu zijn...of wanneer je deze aarde verlaat..maar het moment zal er hoe dan ook komen.. Een les die mij diep heeft geraakt..En uiteindelijk is verliezen mischien wel niet het juiste woord...maar is het soms tijd om elkaar los te laten.... je eigen weg te gaan op die prachtige berg... mischien kom je elkaar later wel weer tegemoet, kom je elkaar weer tegen....een ieder heeft zijn eigen pad, haar eigen weg......Ben jij er klaar voor om jouw weg te gaan?

 Kijk maar is in de spiegel, kijk maar is diep in je eigen ogen..kijk jezelf eens aan....daarbinnen zit jij, daarbinnen, dat ben jij...

Liefs Teekkona

En geniet van het filmpje die helemaal past bij dit momentje😀

Laten we elkaar respecteren, uniek als we zijn..en toch samen 1, we zijn allemaal mens;-) 


The right to be me....wonderful words..Yes, we have the right to be ourselves. Sometimes that is not always easy. Sometimes you are not accepted...Maybe you are laughed at, stared at. ..but is it really bad?? You can better be laughed of what you are, then to be accepted for what you are not.  Be laughed at, stared at..people see you..you can also see this positive..Maybe you could be an inspiration those who would be more like theirselves. And do we not laugh often when we do not know how to deal with a situation? Maybe the person touched a part in ourselves , something what we recognize but do not want to see. Or maybe do not dare to see?? Maybe it could be good to ask yourself why you find someone weird, why does someone look stupid to you..is it bad? Is it importantwhat the other person is wearing or how he or she looks like? Does the outside whows who you are? Do you say what you really think? Who are you anyway?


All questions that often have gone through my mind...Jeezz, wat a struggle it has been to wear my bells around my feet..to dare to wear them.. I was much laughed at...people went on singing Christmas songs. I always felt very uncertain. Now I dare to wear them, and now I also see people enjoying them. That they feel happy because of the bells. andYes, people still laugh...but nbow I feel that is okey...it is also okey to make people laugh ;-) I like my bells, and that is what matters most now. Do what you like, wear the clothes you want to wear.....


Sometimes in life it is necessary to adapt. That is okey, we cannot change that yet, but we do not have to change who we are...but what I have learned is that adapting is something else then changing yourself, we all have the right to be ourselves...and the very fact that we are often ifferetn, how beautiful is that..we can learn so much from each other..


Also., I have learned that you can ‘’loose ‘’ people when you choose your own way to go..your own path to follow..that hurts and it is not easy..but lately I have learned a lesson...Eventually you will loose each other in this earthly life anyway..that can be now, or when you leave this earth...but the moment will happen anyway..Alesson that has touched me deeply....And eventually loosing someone is maybe not the right word...but sometimes it is time to let each other go... to go your own way on this beautiful mountain...maybe you will meet each other again later, you meet agin on theroad later...everyone has his own path........areyou ready to go your way???


Just look in the mirror, just look deep into your own eyes..watch yourself..on the inside of you...inside....that is you.....


Love, Teekkona

Bram 18.08.2013 09:24

Ik vind je zo wijs! Je zegt het met heel veel hart... dus het klopt! Mooi...

Josien Krosenbrink 14.08.2013 00:09

Prachtig Teekkona . Zó waar, en zo belangrijk om van jezelf te houden zoals je bent......pas dan kun je ook houden van een ander, zoals die is. Liefs, Josien

Nieuwe reacties

22.08 | 15:55

Wat een droom van een verhaal. Of is het wakker worden uit een echte drrom? Het raakte me, en blijf graag op de hoogte. Op naar ons aller happy end

21.03 | 22:49

Thanks for sharing your amazing stories my darling sister! Your connectedness to nature is the result of your pure heart and soul. Keep on shining!

24.02 | 09:12

mooi, maar ja zo ben je heé

14.02 | 23:34

Ik zie dat jullie processen wel heel erg diep gaan....